مهر ۱۸, ۱۳۹۷

اتفاقاتی که بر سر عضلات شما اتفاق می افتد

مهر ۱۸, ۱۳۹۷

شرایط لازم برای ساخت عضلات بهتر

مهر ۲۹, ۱۳۹۷

آیا به اندازه کافی پروتئین مصرف می کنید؟

آبان ۵, ۱۳۹۷

دنیای بدنسازی و دنیای درون

آبان ۱۹, ۱۳۹۷

برای خلاصی از چربی های شکم

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

زمان مناسب دوره حجم و دوره کات در بدنسازی

آذر ۲۴, ۱۳۹۷

بررسی گیرش مچ دست در حرکت پرس سینه هالتر

دی ۱۹, ۱۳۹۷

حرکت خم شدن با وزنه به طرفین

مرداد ۵, ۱۳۹۸
چگونه مربی متفاوتی باشیم ؟ - مجید خشتی

اجتناب از آسیب های بزرگ در تمرینات

اجتناب از آسیب های بزرگ در تمرینات اجتناب از آسیب های بزرگ در تمرینات یکی از مهمترین موضوعات ورزشکاران می‌باشد. […]