اخبار

تیر ۱۹, ۱۳۹۹
داود ملاح قهرمان بدنسازی کشورمان درگذشت

داود ملاح قهرمان بدنسازی کشورمان درگذشت

فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

خوشبختی یا موفقیت لحظات فوتبالی

تنها چیزی که خوشبختی یا موفقیت را اثبات می کند ،کیفیت لحظه اکنون شماست درحالی که موفقیت دستاورد لحظات آینده است .
فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

واقعیت ورزش در ایران

کشور ما در بخش ورزش مثل سایر بخشها وضعیت مشخصی ندارد. به دلیل این وضعیت نامشخص داخلی،آموزش جوی مسموم را مشاهده می کند.