اخبار

تیر ۱۹, ۱۳۹۹
داود ملاح قهرمان بدنسازی کشورمان درگذشت

داود ملاح قهرمان بدنسازی کشورمان درگذشت

فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

خوشبختی یا موفقیت لحظات فوتبالی

خوشبختی یا موفقیت لحظات فوتبالی تنها چیزی که خوشبختی را اثبات می کند ،کیفیت لحظه اکنون شماست درحالی که موفقیت […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

واقعیت ورزش در ایران

واقعیت ورزش در ایران کشور ما در بخش ورزش مثل سایر بخش ها وضعیت مشخصی ندارد. به دلیل این وضعیت […]