ذهن سخت و برگشت پذیر در روانشناسی ورزشی

برگشت پذیری یک اصلاح پر کاربرد در بیشتر علوم کاربردی می‌باشد که از دیدگاه روانشناسی از جمله ویژگی‌های مورد نیاز برای مربیگری مؤثر قلمداد می‌شود.
از نظری روانشناسی مثبت نگر تأثیرات فراوانی بر روی این مقوله‌ی اثر بخش داشته است. داشتن یک ذهن سخت در زندگی ورزشی ضامن استمرار تلاش شما در عملکرد بهتر خواهد بود.
 

اجزای داشتن یک ذهن سخت و برگشت پذیر

برای داشتن یک ذهن سخت و تسلط بر مهارت برگشت پذیری ذهنی و فنر فیزیولوژیک، آشنایی با اجزای این عنوان ضروری است:
 • خوش بینی (optimism)
 • اراده شخصی (self-detemination)
 • غلبه بر سختی (overcoming adversity)
 • چابکی ذهنی (mental agility)
 • و  ...
 •  
  آشکاراً برای بهبود تمامی اجزای فوق تکنیک‌های خاصی وجود دارند که هر مربی ورزشی با تسلط بر آنها می‌تواند تأثیرات فازبندی تمرینی در نظر گرفته را دو چندان نماید.
  نکته جالب این است که تمام قهرمان‌های ورزشی جهان که سال‌ها جایگاه خود را حفظ کرده‌اند، همگی دارای درجه‌ی بالایی از برگشت‌پذیری ذهنی بوده‌اند.
  در رشته‌های استقامتی و همچنین رقابت‌های تیمی سر سختی ذهنی جز عوامل تحریک کننده روانی تأثیرگذار بر روی عملکرد حریف می‌باشد به نحوی که حتی تمرکز حریف را کاهش می‌دهد و باعث برتری چشمگیری ورزشکار می‌گردد. در مقالات بعد از تکنیک‌های رایج پرده بر خواهم داشت.
  پنل کاربری