استانداردهای اجرایی و داوری حرکت Overhead Double Dumbbell Walking

استانداردهای اجرایی و داوری حرکت Overhead Double Dumbbell Walking همانطور که می‌دانید وقتی اجرای حرکتی طبق قوانین کراس فیت نباشد آن تکرار از لحاظ داوری شمرده نمی‌شود و اصطلاحاً NO REP می‌باشد.

نکته

زمین 30 متری در هر 5 متر با خط کشی جدا شده و اگر ورزشکار بین هر 5 متر خطایی انجام دهد باید دوباره به عقب برگردد و از پشت خط کشی 5 متری لانج رفتن خود را از نوع شروع کند.
ورزشکار دمبل‌ها را از زمین جدا کرده و بالای سر می‌برد، لانج بالای سر با حالت ایستاده ورزشکار شروع می‌شود و پس از آن با یک پا به جلو لانج را شروع می‌کند و در زمان اجرای حرکت زانوی عقب ورزشکار با زمین باید تماس پیدا کند.
 

قوانین NO REP

قانون اول:

اگر دمبل ها از تعادل خود خارج شوند و روی زمین بیفتند و یا اینکه ورزشکار به هر ترتیبی نتواند آنها را بالای سر نگه دارد، خطا بوده و پیمایش رو به جلو قطع شده و ورزشکار باید به عقب حرکت کند و از پشت خط کشی 5متر از نوع لانج رفتن خود را ادامه دهد.

قانون دوم:

در زمان اجرای هر لانج باید زانوی عقب ورزشکار با زمین تماس پیدا کند در غیر اینصورت خطا بوده و ورزشکار به عقب بر می‌گردد و از نوع از پشت خط کشی 5 متر لانج رفتن خود را ادامه می‌دهد

قانون سوم:

زمان تعویض هر لانج ورزشکار باید صاف بایستد بصورتی که مفصل لگن و زانو در بازترین حالت خود باشد و بعد لانج پای بعدی را انجام دهد، در غیر اینصورت خطا بوده و ورزشکار باید به عقب برگردد و از پشت خط کشی 5 متر از نو لانج خود را ادامه دهد.

قانون چهارم:

در مرحله پایانی تمام کف هر دو پا باید از خط کشی آخر عبور کند و ورزشکار در حالت کاملا ایستاده با دمبل‌های بالای سر خود حرکت را تمام کند در غیر اینصورت خطا بوده و ورزشکار باید به عقب حرکت کند و از پشت خط کشی 5 متر از نوع لانج خود را ادامه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *