چگونه مربی متفاوتی باشیم ؟

مهم نیست چه شغلی دارید، آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که چطور خود را به جامعه نشان می‌دهید؟
به صورت یک رو نوشت کامل یا به صورت یک نسخه اصیل از خودتان؟
هر جلسه مربیگری شما باید تجربه‌ای عالی برای خودتان و کارآموزتان باشد. آیا مردم یک مربی با مهارت و با اشتیاق را رصد می‌کنند؟
 
پنل کاربری