جشنواره ملی فیوژن فیتنس

محل برگزاری: استان اصفهان،مجموعه ورزشی شهروند رئیس کمیته: مجید خشتی دبیر اجرایی: اعظم درخشنده فرمحل برگزاری: استان اصفهان،مجموعه ورزشی شهروند رئیس کمیته: مجید خشتی دبیر اجرایی: اعظم درخشنده فر
پنل کاربری