تمرینات فلو (Flow exercise (animal flow

تمرینات فلو (انیمال فلو) در فیوژن فیتنس از این جهت حائز اهمیت است که بدن خود را در صفحات مختلف حرکتی با استفاده از وزن بدن خود مورد چالش قرار می‌دهید. در شیوه تمرینات سنتی بدن عمدتاً در یک صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرد که این خود زمینه‌ساز آسیب و کاهش عملکرد در آینده است.

(Flow exercise (animal flow

یک برنامه‌ی تمرینی زمین محور (ground-based)
هدف: ارتقای عملکرد انسان برای بقا و کسب قدرت
ترکیبی هنرمندانه از ژیمیناستیک، یوگا و بریک دنس
 

فواید تمرینات flow

فواید تمرینات فلو عبارتند از:

۱) فرصتی برای تمرین دادن تمامی مهارت‌های جسمانی

با تکیه بر قدرت، توان، انعطاف‌پذیری، تعادل، جنبش‌پذیری، کواردینیشن، استقامت
بر خلاف بسیاری از شیوه‌های تمرینی رایج تمرینات فلو تمامی فاکتورهای فیتنس را یک جا مورد هدف قرار می‌دهد.

۲) مکملی برای تمرینات مقاومتی و کراسفیت

با افزایش جنبش‌پذیری و انعطاف‌پذیری موجب اثر بخشی بهتر این تمرینات می‌شود.
 

۳) افزایش قدرت یوگا کاران و راهی برای تنفس صحیح۴) کسب قدرت چشمگیر در عضلات مرکزی بدن coremuscle

چه کسانی مجاز به انجام این تمرینات هستند؟
از آنجایی که رگراسیون و پروگراسیون تمامی حرکات قابل طراحی است، هر فردی می‌تواند این سبک تمرینی را تجربه نماید.
 
پنل کاربری