کلمات اختصاری متداول کراسفیت

در این مقاله کلمات اختصاری متداول کراسفیت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

AMRAP

کلمه کراسفیت AMRAP مخفف As Many Reps (sometimes Rounds) As Possible.
به هر مقدار تکرار (گاهی اوقات دور) که ممکن است.

 

ATG

مخفف Ass To Grass.
اشاره به حالت انتهایی اسکوات و گذر لگن از خط موازی زمین.

 

BP

کمله کراسفیت BP مخفف عبارت Bench Press.
پرس سینه روی نیمکت.

 

BS

لغت اختصاری BS در کراسفیت مخفف Back Squat.
چمباتمه زدن (اسکوات) از پشت.

 

BW (or BWT)

لغت اختصاری BW در کراسفیت مخفف Body Weight.
وزن بدن

 

CFT

لغت اختصاری CFT در کراسفیت مخفف CrossFit Total, consisting of max squat, press and deadlift.
کراسفیت توتال، متشکل از حداکثر وزنه در اسکوات، پرس و ددلیفت.

 

CLN

Clean.
کلین (نیمه اول حرکت دوضرب)

 

C & J

لغت اختصاری C & J در کراسفیت مخفف Clean and Jerk.

کلین اند جرک (حرکت دوضرب)

 

C2

Concept II rowing machine.
کانسپت دو دستگاه قایقرانی

 

DL

Dead Lift
ددلیفت (برداشت وزنه از زمین)

 

FS

Front Squat
چمباتمه زدن از جلو

کلمات اختصاری متداول کراسفیت

GHD

کلمه اختصاری GHD در کراسفیت مخفف the device that allows for the proper performance of a glute-ham raise, or a GHD sit-up.
دستگاهی که اجازه می‌دهد تا با عملکرد مناسب از عضلات سرینی و همسترینگ بالا بیایید و یا با آن دراز و نشست بروید.

GHR glute-ham raise

نشر عضلات سرینی (نشیمنگاهی) و همسترینگ (پشت پا).

 

GHR or GHD sit- up

A sit-up done on the GHR or GHD machine.

دراز و نشستی که با ماشین GHR یا GHD انجام شود.

 

 

GPP

general physical preparedness, aka fitness.

آمادگی جسمانی عمومی، با نام مستعار فیتنس

 

 

GTG

grease the groove, a protocol of doing many submaximal sets of an exercise throughout the day.

اصطلاح روغن کاری کانالها (عصبی)، یک پروتکل که مقدار زیادی از ست‌های زیر بیشینه (تقریباً سبک) یک تمرین را در طول روز انجام می‌دهد.

 

 

H2H

hand to hand; refers to Jeff Martone’s kettlebell juggling techniques (or to combat)

دست به دست. اشاره به تکنیک های تردستی با کتل بل یا در مبارزات توسط جف مارتونز

 

HSPU

Hand Standing Push-Up.

شنا رفتن به صورت عمودی

 

HSQ

hang squat (clean or snatch).

اسکوات شروع از حالت آویزان بار (بصورت کلین یا اسنچ)

 

IF

intermittent fasting.

روزه داری متناوب

 

KB

Kettle Bell.

کتل بل

 

KTE

knees-to-elbows

رساندن زانو به آرنج

 

Met-con

کمله اختصاری Met-con در کراسفیت مخفف metabolic-conditioning workout
تمرین شایسته سازی سوخت و ساز بدن

 

MP

Military Press

پرس نظامی

 

Mu

Muscle Up

ماسل آپ (بالاکشیدن بدن)

 

OHS

overhead squat

اسکوات با میله بالای سر

 

PD

Pood

پود (واحد روسی برای کتل بل)

 

PR

personal record

رکورد شخصی

 

PP

push press

پوش پرس (پرس بالای سر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *