آذر ۱۰, ۱۳۹۷
کاندیشنینگ ورزشی چیست - کاندیشنینگ

کاندیشنینگ ورزشی چیست ؟

کاندیشنینگ ورزشی چیست؟ برای آشنایی بیشتر با کاندیشنیگ ورزشی نخست تعریف این واژه را ارائه می‌‎دهیم. کاندیشنینگ ورزشی چیست ؟ […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
مبانی کاندیشنینگ جسمانی

مبانی کاندیشنینگ جسمانی

مبانی کاندیشنینگ جسمانی به عنوان یک مربی در صورتی که کاندیشنینگ ورزشکار خود را با طرحی اشتباه پیاده سازید، شاهد […]