آذر ۲۰, ۱۳۹۷
گروه تخصصی منتال پاور بادی بیلدینگ تقدیم می کند

تخصص در ورزش و طراحی تمرین

جهت مشاهده این صفحه باید اشتراک خریداری شود.
آذر ۲۰, ۱۳۹۷
اهداف تشکیل گروه تخصصی منتال پاور بادی بیلدینگ

اهداف تشکیل گروه تخصصی منتال پاور بادی بیلدینگ

جهت مشاهده این صفحه باید اشتراک خریداری شود.
آذر ۲۰, ۱۳۹۷
PST در ورزش چیست - روانشناسی ورزشی

PST در ورزش چیست ؟

آذر ۲۴, ۱۳۹۷
اهمیت نگرش مثبت برای ورزشکاران - روانشناسی ورزشی

اهمیت نگرش مثبت برای ورزشکاران

دی ۱, ۱۳۹۷
سه سبک از مربیگری ورزشی - روانشناسی ورزشی

سه سبک از مربیگری ورزشی

بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نگاهی به مدیریت استرس در ورزش - روانشناسی ورزشی

نگاهی به مدیریت استرس در ورزش

بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
۵ تمرین ۵ نکته روانشناسی - روانشناسی ورزشی

۵ تمرین ۵ نکته روانشناسی

اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
مربی باشیم یا کوچ - روانشناسی ورزشی

مربی باشیم یا کوچ

فروردین ۴, ۱۳۹۸
اهمیت سخت کوشی بیشتر است یا داشتن استعداد - روانشناسی ورزشی

اهمیت سخت کوشی بیشتر است یا داشتن استعداد