مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی بیومکانیک کاربردی در تمرینات مقاومتی و بدنسازی - دوره آموزشی بدنسازی

کارگاه تخصصی بیومکانیک کاربردی در تمرینات مقاومتی و بدنسازی

مهلت ثبت نام: ۱۸ مرداد ماه ۹۸ ساعت آموزشی: ۱۶ ساعت مدرس: مجید خشتی تاریخ شروع: ۲۵ مرداد ماه  ۹۸ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
کارگاه تخصصی بیومکانیک کاربردی و فیگور - دوره ورزشی بدنسازی

کارگاه تخصصی بیومکانیک کاربردی و فیگور

مهلت ثبت نام: ۵ بهمن ماه ۹۸ ساعت آموزشی: ۱۶ ساعت مدرس: مجید خشتی تاریخ شروع: ۲۵ مرداد ماه  ۹۸ […]