شهریور ۹, ۱۳۹۹
دلایل کاهش وزن غیر ارادی - ورزش درمانی

دلایل کاهش وزن غیر ارادی

به طور کلی از دست دادن بیشتر از ده درصد وزن در طول شش ماه و به صورت غیر ارادی نگران کنندست. دلایل کاهش وزن غیر ارادی چیست؟
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
سوما ( سوماتوتروپين ) هورمون رشد - داروشناسی و هورمون ها

سوما ( سوماتوتروپین )

دی ۱۹, ۱۳۹۷

حرکت خم شدن با وزنه به طرفین

دی ۱۶, ۱۳۹۷
انزال زودرس و ورزش - ورزش درمانی

درمان زود انزالی با حرکات ورزشی

دی ۱۶, ۱۳۹۷
کراس فیت و شیوه ی تمرینی EMOM - روش های تمرین

کراس فیت و شیوه ی تمرینی EMOM

دی ۱۶, ۱۳۹۷
رژیم های کاهش و افزایش وزن - رژیم های غذایی

رژیم های کاهش و افزایش وزن

مهر ۱, ۱۳۹۷
معیارهای سنجش وزن مناسب - گروه تخصصی منتال پاور بادی بیلدینگ

معیار سنجش وزن مناسب