آذر ۲۲, ۱۳۹۷
نکات طلایی تمرینات بدنسازی مبتدیان

نکات طلایی تمرینات بدنسازی مبتدیان

آذر ۲۴, ۱۳۹۷
اهمیت سرعت و چابکی در تمرینات عملکردی

اهمیت سرعت و چابکی در تمرینات عملکردی

دی ۵, ۱۳۹۷
پاسخ به سوالاتی درباره‌ی سیستم تمرینی سوپرست در بدنسازی - تمرینات فانکشنال

سوالاتی درباره‌ی سیستم تمرینی سوپرست در بدنسازی

دی ۹, ۱۳۹۷
چرخش بهتر با تمرینات فانکشنال - روش های تمرین

چرخش بهتر با تمرینات فانکشنال

دی ۲۸, ۱۳۹۷
اضطراب هنگام اجرای ورزشی و مسابقات - ورزش درمانی - روانشناسی ورزشی

اضطراب هنگام اجرای ورزشی و مسابقات

دی ۳۰, ۱۳۹۷
حرکت پول آپ یا بارفیکس

حرکت پول آپ یا بارفیکس