آسیب کپسول مفصلی

ورزشکارانی که بدون گرم کردن بدن و بدون مربی، ورزش سر شانه انجام می‌دهند، ناگهان دچار حالتی می‌شوند که در اصطلاح خالی کردن شانه نام دارد. این خالی کردن به معنای آن است که آسیب به کپسول مفصلی وارد شده است.
ورزشکاران دیگری هم هستند که ورزش‌های پرتابی انجام می‌دهند مانند والیبال و بدمینتون. این حالت در افرادی که ناگهان دستشان را به جلو پرت می‌کنند مثل کسی که کنار آب ایستاده و سنگی را به درون آب پرت می‌کند نیز دیده می‌شود. این افراد با پرت کردن سنگ احساس می‌کنند دست بی‌حال شده است. تکرار چنین مشکلی نشانه مهمی است؛ زیرا احتمال آسیب کپسول مفصلی بسیار بالاست. لق زدن شانه به مرور باعث تخریب سر استخوان خواهد شد و درمان در آسیب‌های مفصلی به صورت جراحی است.
 

توصیه به کسانی که دچار آسیب کپسول مفصلی هستند

بیمارانی که دچار لقی در شانه هستند، باید حتماً از شنا کردن در آب‌های عمیق خودداری کنند.حرکت کرال یا پروانه ممکن است باعث در رفتن شانه در این بیماران شود که می‌تواند به غرق شدن آنها منجر شود. البته به استثنای ورزشکاران، لقی را بیشتر در افرادی می‌بینیم که به طور مادرزادی مفاصل شلی دارند مانند کسانی که انگشتان دستشان را براحتی وبیش از حد خم می‌کنند.
در‌رفتگی شانه باید با بیهوشی عمومی اصلاح شود. وقتی فرد هوشیار است عضلاتش نیز سفت بوده و در این حالت ممکن است حتی سر استخوان شکسته شود (از رفتن به شکسته‌بند‌های خانگی جداً خودداری کنید) اگر دو بار شانه در برود یا دو بار لق بزند، قریب به یقین عمل جراحی ضرورت می‌یابد.
 

درمان این نوع آسیب

دیدگی همراه با استفاده از ضد التهاب ها، فیزیوتراپی و بستن شانه می‌باشد. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد، بستن شانه به مدت طولانی است که باعث خشک شدن شانه می‌شود و شرایط را بدتر می‌کند و ممکن است نیاز به درمان فیزیکی شدید یا تزریق کورتیزون داشته باشید.