نقش تمرینات ذهنی در مهارت‌های حرکتی

یک متخصص بدنساز با بیان این که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارت‌های حرکتی دارد، معتقد است: «تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی می‌تواند در افراد دچار ناتوانی حرکتی و نیازمند توانبخشی‌های ارتوپدی کمک کرده و مهارت‌های حرکتی آنها را افزایش دهد.»
 

گفتگو با دکتر جهانی

دکتر جهانی در گفت و گویی، به نکات زیر اشاره نمود: مربیان باید به بازیکنان خود بیاموزند که قبل از زدن ضربه به توپ میزان شدت و محل فرود آمدن توپ را به طور ذهنی به سرعت مرور و با دقت فراوان تصویرسازی ذهنی نمایند. مربیان باید هر شیوه و تکنیکی که برای یک ضربه موثر و کارا لازم است به تمام افراد اعم از ضربه زنندگان واقعی یا آنها که با تجسم تمرین می کنند، بیاموزند.
در اثر تجسم عضلات به تدریج مطابق میل بازیکن حرکت کرده و به توپ نیرو وارد می‌آورد و بازیکن به مرور می‌تواند در ذهن خود ببیند که توپ به کجا و با چه سرعتی خواهد رفت و کم کم قسمتی از ذهن وارد عمل می‌شود و این قسمت از ذهن می‌تواند عضلات را به اندازه لازم منقبض و منبسط کرده و حرکات آنها را کنترل کند.
جهانی با بیان این که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارت‌های حرکتی دارد، خاطرنشان کرد: «تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی می تواند در افراد دچار ناتوانی حرکتی و نیازمند توانبخشی های ارتوپدی کمک کرده و مهارت‌های حرکتی آنها را افزایش دهد.»
 

صحبت‌های پایانی دکتر جهانی

از تمرینات ذهنی برای رفع اضطراب و قفل کردن ذهن همانند ترس از شکست، ترس از رقیبان خاص و اصلاح افکار و باورهای منفی بازیکنان نیز استفاده کرد.
تمرین ذهنی استفاده از ذهن، تمرکز و تصویرهای ذهنی برای دستیابی به واکنش‌های مثبت است.
اگر یک تمرین را به اندازه کافی تکرار کنیم، آن عضله توسعه یافته و قویتر خواهد شد. همچنین اگر تفکری را به اندازه کافی تکرار کنیم، مغز توسعه یافته و آن فکر در ذهنمان ریشه افکنده و پایدار خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *