ذهنیت یک قهرمان

درسال 2013 فیل هیث قهرمانی مستر المپیا را در حالی جشن گرفت، که قلب تمامی حضار به لرزه در آمد. بد نیست به آن سال برگردیم و ذهنیت یک قهرمان را مورد بررسی قرار دهیم.
قبل از آماده‌سازی مقایسه فیل دچار مشکلات متعددی شد که در این بین، سرطان سینه همسرش شرایط بد موجود را بدتر کرد. روزانه دو وعده تمرین، رژیم غذایی کم کربوهیدرات و تمرینات هوازی به خودی خود حال هر انسانی را می‌تواند خراب کند .حال شما تصور کنید در این شرایط عزیزترین فرد زندگی مدام در رفت و آمد به بیمارستان باشد و چندین بار مورد عمل قرار بگیرد. آیا سخت نیست؟ هم روحیه خودش را حفظ کند هم روحیه بیمار را.
همه می‌گویند فیل استعداد عجیبی در ساخت عضله دارد. بله درست است امّا آیا استعداد ذهنی در شرایط سخت به کمک شما می‌آید یا استعداد بدنی؟ همه ما احتمالا در برابر موانع کوچک از کار دست می‌کشیم چه برسد به وقت رویارویی با شرایط بغرنج.
 

قهرمان واقعی

قهرمانان واقعی یک تفاوت بزرگ با دیگران دارند و این چیزی نیست جز حفظ انگیزه و کنترل احساسات از طریق تقویت قوای ذهنی. این قهرمانان به پرورش تصاویر مثبت ذهنی می‌پردازند و از این طریق روی هدف خود متمرکز می‌مانند .می‌دانند که بارها قرار است بر روی زمین بخورند و بارها بلند شوند. حتی اگر به طور غیر حرفه‌ای ورزش می‌کنید بد نیست از سر سختی آنها پیروی کنید تا به جای پیدا کردن بهانه ،راه موفقیت شخصی شما هموارتر شود.