بیشعوری ولی این بار در باشگاه

این افراد در دو دسته قرار می گیرند:
۱) Space Invaders
۲) Smelly Patron

۱) گروه اول Space Invaders

یعنی متجاوزین به فضای افراد فرض کنید در کلاس پیلاتس هستید و فردی که با تأخیر به کلاس رسیده است، کنار شما می‌آید و در فاصله‌ی اندکی کار خود را آن هم با استرس آغاز می‌کند در هر فضای ورزشی بهتر است فاصله مناسب را حفظ کنیم حتی در زندگی نیز عدم حفظ فاصله‌ی مناسب در برخورد اولیه، در روابط و در بسیاری از تعاملات رایج موجب ناراحتی و احتمالاً برخورد متقابل آن هم از نوع شدید خواهد بود.
البته اگر با چنین فردی روبرو شدید، مناسب رفتار کنید، همانطور که در کتاب خاویر گفته شده است «اغلب بیشعورها از بیشعوری خود بی‌خبرند.» آنها محبوس قفس زندگی کوچک خود هستند. کافی است بگویید عذرخواهی می‌کنم، کمی فضای بیشتر نیاز دارم تا مزاحم کار شما هم نشوم. البته محتاط باشید که در کلاس یا باشگاهی نباشید که صرفاً برای کسب در آمد همه را ثبت نام می‌کند و در اینجا بیشعور اصلی صاحب باشگاه و مدیریت آن است.
 

۲) گروه دوم Smelly Patron

روی دوچرخه‌ی اسپینینگ نشسته‌اید یا در حال اجرای حرکت نشر جانب هستید و ناگهان تنفرآورترین بوی ممکن یا منزجر کننده‌ترین عطر هوش شما را از سر می‌برد. به خودتان می‌گویید ای کاش از دست این بیشعور خفه می‌شدم.
در صورت امکان مکان را ترک کنید و اگر مدام این اتفاق افتاد یا کل فضا آکنده از این بوی آزار دهنده بود، لطفاً به مدیریت منتقل کنید. البته بدانید بیشعورها شاید غافل باشند و اینجا یک مدیر توانا با مهارت کلامی خود می‌تواند این مشکل را حل کند.
 
پنل کاربری