معیارهای ضروری در مربیگری

آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که معیارهای اصلی برای تبدیل شدن به یک مربی واقعی چیست؟ آیا فقط مهارت، دانش وتجربه کاربردی ضروری است یا موارد دیگری هم حائز اهمیت هستند؟
این معیارها عبارتند از:
 • مسئولیت اجتماعی
 • شایستگی
 • احترام به شان وحقوق مردم
 • صداقت
 • دغدغه همیشگی
 •  

  مسئولیت اجتماعی

  شما به عنوان مربی فقط به نفع شاگردان خود کار نمی‌کنید بلکه اثر اصلی کارشما بر روی جامعه است. کارآموزان شما به نوعی مبلغ آموزه های شما در هر جلسه تمرینی هستند.

  شایستگی

  مربی ملزم به دارا بودن بالاترین معیارهاست و این یعنی صرف داشتن مجوز کار فایده ای نخواهد داشت .بالاترین معیارها شامل معیارهای اولیه و بنیادین چون دانش بالا به همراه معیار های اخلاقی می باشد.
   

  احترام به شان وحقوق مردم

  حفظ حریم خصوصی و محرمانه کارآموزان یک باید بزرگ است که شما به عنوان مربی باید آن را محترم بشمارید.اصالت، محل زندگی ،تفاوت های زبانی شامل لهجه و گویش نباید تفاوتی را در ذهن شما رقم بزند.

  صداقت

  بسیاری از مربیان تبلیغ دروغ را حربه اصلی کار خود قرار می‌دهند و این کار غیراخلاقی و در تضاد با واژه مربی است .مربی تبیین و توضیح روشن را سرلوحه قرار می‌دهد.

  دغدغه همیشگی

  اگر شما نگران وضع کاراموزان خود هستید، به شما تبریک می‌گویم زیرا شما نشان می‌دهید نگران وضع مردم جامعه هستید و داشتن این نگرانی ها از جمله معیارهای اخلاقی در مربیگری محسوب می‌شود.
   
  پنل کاربری