چربی سوز ترموژنیک

چربی سوزها را می‌توان به چهار گروه تروموژنیک ها، بلوکه کننده‌ها، دفع کننده‌ها و آنابولیک‌ها دسته بندی کرد.

ترموژنیک ها

چربی سوز ترموژنیک ، مکملی است که بر پایه مفهومی به نام گرمازایی به منظور کاهش چربی در بدن، متکی می‌باشد. گرمازایی در واقع فرآیند تولید گرما است.
این چربی سوزها شامل دو دسته هستند:
دسته اول محرک غده تیروئید
دسته دوم محرک عصب سمپاتیک
 

دسته اول محرک غده تیروئید

دسته اول از طریق اثر بر روی غده تیروئید و افزایش T3 و T4 و در نهایت افزایش تیروکسین منجر به شدت متابولیسم و سوخت و ساز می‌شود که باید زیر نظر پزشک مصرف شود؛ زیرا در صورت استفاده خودسرانه ممکن است فرد به هیپرتیروئیدیسم دچار شود.
 

دسته دوم محرک عصب سمپاتیک

دسته دوم ترموژنیک ها از طریق اعمال اثر بر روی عصب سمپاتیک اعصاب خودمختار باعث افزایش کاتکول آمین‌ها که مشتقات آمینی بنزن هستند، می‌شود که این مشتقات کاتکول آمینی شامل هورمون‌های آدرنالین و نورآدرنالین می‌باشد که از قسمت مرکزی غدۀ فوق کلیوی ترشح می‌شود و از این قبیل می‌توان به مکمل افدرین که از گیاه افدرا از خانوادۀ افدراسه تهیه شده اشاره کرد.
رازهایی نظیر آتروپین و هیوسین را سکوپولامین نیز در این دسته قرار می‌گیرند که باید زیر نظر پزشک مصرف شوند. با مصرف مکمل افدرین بدن در حالت ستیز و گریز قرار می‌گیرد. در این حالت خون بیشتری به بافت‌ها می‌رسد و سوخت و ساز سلول به ویژه کاتابولیسم را افزایش می‌یابد.
به زبان ساده تر این دسته از چربی سوزها غدد تیروئید را دستکاری می‌کنند که همانطور که می‌دانید یکی از وظایف غده تیروئید تنظیم سوخت و ساز پایه هست. پس دستکاری سوخت و ساز پایه می‌توانند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد اگر به درستی از مکمل‌های ترموژنز استفاده نشود.
 
پنل کاربری