مسمومیت با الكل (اتانول)

شایع‌ترین علت مسمومیت با اتانول در کشور مصرف مشروبات الکی آلوده به اتانول است. در این مقاله به بررسی شواهد مسمومیت با الکل پرداخته می‌شود.

ملاک‌های تشخیصی مسمومیت با الكل

۱)مصرف اخير الكل.
۲) تغیرات رفتاری یا روانشناختی مشکل آفرین قابل ملاحظه بالینی (مثل رفتار جنسی یا پرخاشگری نامناسب، تغییر پذیری خلق، قضاوت معیوب) که در مدت مصرف الکل یا مدت کوتاهی بعد از آن ایجاد شده اند. ایجاد می‌شوند.
۳) یکی (یا تعداد بیشتری) از علایم و نشانه‌های زیر در مدت مصرف الکل یا مدت کوتاهی بعد از آن ایجاد می‌شوند:
 • گفتار درهم برهم
 • ناهماهنگی
 • طرز راه رفتن نااستوار
 • حرکت غیرارادی کره چشم
 • اختلال توجه یا حافظه
 • بهت یا اغما
 • ۴) این علایم یا نشانه‌ها ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختلال روانی دیگر، از جمله مسمومیت با مواد دیگر بهتر توجیه نمی‌شوند.
   

  ترک الكل  ملاک‌های تشخیصی ترک الکل

  ۱)توقف ( یا کاهش) مصرف الکل که زیاد و طولانی بوده است.
  ۲) دو ( یا تعداد بیشتری) از موارد زیر که ظرف مدت چند ساعت یا چند روز بعد از توقف ( یا کاهش) مصرف الکل که در ملاک ۱ شرح داده شدند، ایجاد می‌شوند:
 • بیش فعالی خود مختار ( مثل عرق کردن با سرعت تپش بیشتر از bpm ۱۰۰ )
 • افزایش لرزش دست
 • بی خوابی
 • تهوع یا استفراغ.
 • توهمات یا خطاهای حسی دیداری، لامسه ای، یا شنیداری
 • سراسیمگی روانی - حرکتی
 • اضطراب
 • حملات صرعی انقباضی - انبساطی
 • ۳) علایم و نشانه‌های ملاک ۲ موجب ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه‌های مهم دیگر عملکرد می‌شوند.
  ۴)این علایم و نشانه‌ها ناشی از بیماری جسمانی دیگر نیستند و با اختلال روانی دیگر، از جمله مسمومیت یا ترک مواد دیگر بهتر توجیه نمی‌شوند.
  مشخص کنید اگر:
  همراه با اختلالات ادراکی: این شاخص در موارد نادری کاربرد دارد که توهمات ( معمولا دیداری یا لامسه‌ای) همراه با واقعیت آزمایی سالم روی می‌دهند، یا خطاهای حسی شنیداری، دیداری، یا لامسه‌ای در غیاب دلیریوم رخ می‌دهند.