اسامی و اصطلاحات رایج در کیک بوکسینگ

در این مقاله به بررسی اسامی و اصطلاحات رایج در کیک بوکسینگ پرداخته می‌شود، امیدواریم که برای شما علاقه مندان این ورزش رزمی رضایت بخش باشد.

MASTER

استاد

INSTERACTOR

آموزگار، مدرس

COACH

مربی

READY

آماده

STANCE

حالت ایستاده

KICK

لگد

BOW

احترام گذاشتن

GO

دستور شروع، حرکت کردن، رفتن

SIT DOWN

نشستن

STAND UP

برخواستن

TURN BACK

برگشتن

SILENCE / BE QUIT

ساکت، آرام باش

BREAKING

شکستن اجسام سخت

YEL

فریاد با تخلیه نفس

MEDITISION

تمرکز با حالت چشم بسته

STRIKE

ضربه زدن
 

BLOCK

دفاع کردن

HIGH

بالا

MIDDLE

وسط

LOW

پایین

LEFT

چپ

RIGHT

راست

BACK

پشت

FRONT

جلو

SIDE

پهلو

IN SIDE

داخل

OUT SIDE

خارج

RELAX

رها کردن، آزاد

RING

محل مبارزه

COMBAT

مبارزه

FIGHT

دستور آغاز مسابقه

STOP

دستور قطع مسابقه

STRIKING BOARD

تخته تمرین

PARCTICE HALL

محل تمرین

GO ON

ادامه دادن

IT'S ENOUGH

کافی است

 

اسامی ایستادنها

READY STANCE

ایستادن خبردار

LINE POSITION

ایستادن درصف

FIGHT POSITION

حالت مبارزه (آماده مبارزه)

FORWARD STANCE

بسمت جلو ایستادن

V STANCE

ایستادن با پاشنه چسبیده و پنجه ها باز

SUMO STANCE

ایستادن بصورت سو مو

HORSE STANCE

ایستادن پا اسبی (سرپاها رو به جلو)

CAT STANCE

ایستادن گربه‌ای

BACK STANCE

ایستادن روی پای عقب
 

اسامی اعضای بدن

CHEST

سینه

STOMACH

شکم

BALLS

بیضه

WASTE

کمر

FOOT

پا

THIGH

ران

KNEE

زانو

LEG

ساق پا

FOOTWRIST

مچ پا

BALL OF FOOT

سینه پا

INSTEP

روی پا

HEEL

پاشنه

ARCH

هلال داخل پا

KNIFE FOOT

تیغ پا

BODY

بدن

HEAD

سر

FACE

صورت

EAR

گوش

EYE

چشم

NOSE

بینی

LIP

لب

JAW

فک

CHAIN

چانه

NECK

گردن

ARM

بازو

ELBOW

آرنج

FOREARM

ساعد

WRIST

مچ دست

HAND

دست

PALM HEEL

کف دست (پاشنه)

JOINT

مفصل

FISTS

مشت

FOREFIST

دو مفصل پشت مشت

INVERTED

FIST پشت مشت

FIST EDGE

لبه خارجی مشت
 

اسامی ضربات و تکنیک‌های پا

FRONT KICK

لگد با سینه پا از جلو

ROUND HOUSE KICK

لگد با روی پا

LOW KICK / FORELEG KICK

لگد با ساق پا

SIDE KICK

لگد با تیغه پا از پهلو

ROUND BACK KICK

لگد چرخشی

BACK KICK

لگد با پاشنه پا به پشت

KNEE KICK

لگد با زانو

HEEL KICK

لگد با پاشنه از جلو

PUSH KICK

لگد از جلو با کف پا

HOOK KICK

لگد از جلو به صورت هوک

ARCH KICK

لگد از جلو با هلالی پا

AXE KICK

لگد مستقیم پا از بالا به پایین

IN SIDE KICK

لگد با پا از داخل

OUT SIDE KICK

لگد با پا از خارج

SWEEP

درو کردن زیر پا

SKIP SWEEP

درو کردن پا بصورت جهشی

SPINING HOOK KICK

لگد چرخشی با کف پا

SPINING HEEL KICK

لگد چرخشی با پاشنه پا
 

اسامی ضربات و تکنیک‌های پرشی پا

JUMPING FRONT KICK

لگد پرنده با سینه پا از جلو

JUMPING FRONT HOUSE KICK

لگد پرنده با روی پا

JUMPING ROUND BACK KICK

لگد چرخشی پرشی از پشت

JUMPING BACK KICK

لگد پرشی با پاشنه پا به پشت

JUMPING KNEE KICK

لگد پرشی با زانو

JUMPING SIDE KICK

لگد پرشی با تیغه پا از پهلو

JUMPING FRONT KNEE KICK

لگد پرنده با زانو به جلو
 

اسامی ضربات و تکنیک‌های دست

JEB PUNCH

ضربه مشت مستقیم

HOOK STRIKE

ضربه دورانی حلالی با پیش مشت

UPPERCUT STRIKE

ضربه پیش مشت از پایین به بالا

FOREFIST PUNCH

ضربه پیش ستونی بوسیله دو مفصل مشت

FIST EDGE SIDE STRIKE

ضربه لبه مشت از پهلو

FIST EDGE INSIDE STRIKE

ضربه تیغه مشت از داخل

FIST EDGE DOWN STRIKE

ضربه لبه مشت به طرف پایین

FIST EDGE OUTSIDE STRIKE

ضربه لبه مشت از خارج

INVERTED FIST STRIKE

ضربه پشت مشت روبرو

DOUBLE PUNCH

ضربه دوتایی مشت

ELBOW HIGH STRIKE

ضربه آرنج به بالا

ELBOW SIDE STRIKE

ضربه آرنج به پهلو

ELBOW BACK STRIKE

ضربه آرنج به پشت

KNIFE HAN D DOWN STRIKE

ضربه تیغه دست به پایین

KNIFE HAND SIDE STRIKE

ضربه تیغه دست به پهلو

KNIFE HAND INSIDE STRIKE

ضربه تیغه دست از داخل

KNIFE HAND HIGH STRIKE

ضربه تیغه دست از بالا به پایین

ROUND BACK FIST STRIKE

ضربه چرخشی با لبه مشت

PALM HEEL HIGH STRIKE

ضربه پاشنه دست به بالا

PALM HEEL MIDDLE STRIKE

ضربه پاشنه دست به وسط
 

اسامی تکنیک‌های دفاع با دست

CROSS DOWNWARD BLOCK

دفاع ضربدری دو دست رو به پایین

UPER BLOCK

دفاع بالا رونده

KNIFE HAND LOW BLOCK

دفاع تیغه دیت به پایین

WRIST UPER BLOCK

دفاع با مچ دست رو به پایین

SEPARANTING BLOCK

دفاع جدا کننده از هم

ELBOW OUT SIDE BLOCK

دفاع آرنج از خارج

ELBOW DOWN BLOCK

دفاع آرنج از پایین

SWEEPING BLOCK

دفاع جارو کننده

ELBOW MIDDLE STRIKE

ضربه آرنج به وسط و خارج

PALM HEEL MIDDLE BLOCK OUTSIDE

دفاع پاشنه دست از خارج به وسط

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع پاشنه دست به پایین

SCOOPING BLOCK

دفاع گردش ملاقه ای

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع با کف دست رو به پایین

KNIFE HAND HIGH BLOCK

دفاع تیغه دست به بالا

CROSS UPWARD BLOCK‍

تددفاع ضربدری دو دست رو به بالا

INSIDE ARM BLOCK

دفاع با ساعد از داخل

KNIFE HAND MIDDLE BLO

ضربه میانی با تیغه دست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *